Lokalizowanie przecieków, wycieków i nieszczelności

Dzięki zastosowaniu kamery termowizyjnej, urządzeń elektroakustycznych, detektorów gazu znacznikowego, endoskopu, lokalizatora instalacji z radarową metodą detekcji, wyspecjalizowanych wilgotnościomierzy i rejestratorów ciśnienia możliwe jest wykrycie i dokładne wskazanie miejsc uszkodzeń i nieszczelności instalacji w budynkach. Wycieki w instalacjach wody użytkowej lub centralnego ogrzewania są zjawiskiem dość częstym, odnalezienie przecieku w tradycyjny sposób - rozkuwanie podłogi bądź ściany - jest niestety bardzo kosztowne i czasochłonne. Nowoczesna aparatura pozwala na odnalezienie przecieków w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynkach przemysłowych, szkołach, biurach. Precyzyjne odszukanie miejsca wycieku minimalizuje zniszczenia podłóg i ścian do bardzo niewielkiej powierzchni oraz skraca czas usunięcia awarii, co wiąże się z realnymi oszczędnościami dla właścicieli obiektów.

Termowizja i Termografia

Nieszczelne okna, usterki i błędy wykonawcze izolacji termicznej budynków, miejsca potencjalnych awarii urządzeń mechanicznych i instalacji elektrycznych. Najlepszym, najtańszym i najmniej kłopotliwym rozwiązaniem jest badanie kamerą termowizyjną. Jest to badanie nieinwazyjne, bezdotykowe, całkowicie nieszkodliwe i ekologiczne, bardzo dokładne i łatwo dające się zweryfikować. Termografia (synonim słowa termowizja) nowoczesna metoda pomiaru pozwala na zobaczenie tego, co niewidzialne dla ludzkiego oka przy użyciu apartatury do wykrywania i pomiaru promieniowania podczerwonego.

Certyfikaty energetyczne Świadectwa energetyczne

Świadectwa charakterystyki energetycznej, zwane także certyfikatami energetycznymi w Polsce obowiązują od roku 2009. Są wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku w Nadzorze Budowlanym. Wykonujemy świadectwa energetyczne dla różnych obiektów, od mieszkań i budynków jednorodzinnych, po hale produkcyjne i budynki biurowe. Wraz z przygotowaniem świadectwa charakterystyki energetycznej proponujemy wykonanie dodatkowych analiz z badaniami termowizyjnymi obiektu włącznie.

GROCHALA.eu Emil Grochalaul. Mikołajczyka 12/36
35-209 Rzeszów
NIP 813-148-73-37tel. +48 17 863 33 34
tel. +48 506 655 173
tel. +48 511 961 873


 

Powered by: MasterCMS