Dlaczego warto wybrać naszą ofertę na poszukiwanie wycieków i nieszczelności

Prosimy o przeczytanie zanim wybiorą Państwo inną ofertę

 

Na jakość i poprawność prowadzonych poszukiwań i lokalizacj nieszczelności, wycieków i przecieków, a także audytów, badań, pomiarów i ekspertyz termowizyjnych wpływa wiele czynników. Przynajmniej kilka jest najważniejszych i decydujących o przydatności i użyteczności dla Klienta.

 

 

1.  Jakość i parametry kamery termowizyjnej użytej do pomiarów i poszukiwań oraz oprogramowania do obróbki i analizy termogramów

 

"Prosimy sprawdzić czy firma korzysta ze sprzętu termowizyjnego odpowiedniej jakości mającego zadowalające parametry oraz czy obróbka materiałów z poszukiwań obrabiane są w dołączanym do kamer oprogramowaniu darmowym, o ograniczonych możliwościach, czy też na profesjonalnym oprogramowaniu specjalistycznym?"

 

Wykorzystujemy kamerę termowizyjną japońskiej firmy NEC-Avio Infrared Technologies Thermo GEAR G120 z detektorem VOx, jedną z największych, najbardziej znanych i najbardziej renomowanych firmy na świecie w tej dziedzinie (Flir, Fluke InfaTec, Testo, NEC-Avio). Kamera, którą używamy ma wszelkie niezbędne podczas pomiarów i badań parametry i funkcje, takie jak dokładność ±2%, czułość lepsza niż 0.08°C z uśrednieniem, zakres kontroli temperatur od -40°C do +500°C, oświetlenie LED, wskaźnikowanie laserowe, szeroki wachlarz pomiarów i inne. Środowiskowe warunki pracy:  -15 - 50°C, wilgotność do 90% lub niższa (bez kondensacji).

 

Kamera termowizyjna NEC-AVIO Thermo Gear G120 (detektor VOx)

Rewelacyjną funkcją Panorama - złożenia wielu zdjęć termowizyjnych w jedno;

Funkcja cyfrowego wzmacniania krawędzi;

Alarm wibracyjny, optyczny, dźwiękowy oraz analogowy;

Funkcja przenikania zdjęcia termowizyjnego w widzialnym plus prezentacja równoległa termogramu i zdjęcia widzialnego;

Rejestracja filmów termowizyjnych z częstotliwością 10 klatek/s;

Funkcja pomiaru Makro (od 10cm);

Auto-Focus (automatyczne ostrzenie);

Zapis zdjęć do radiometrycznego pliku *.jpg

Niechłodzony detektor bolometryczny o wymiarach 320x240 elementów (76800 pikseli);

Odświeżanie obrazu 1/60 sekundy - 60Hz;   Dokładność  ±2°C lub ±2%;

Środowiskowe warunki pracy temperatura:  -15 - 50 °C;  wilgotność: RH 90% lub niższa (bez kondensacji);  

Zakres pomiarowy: -40 - 500°C;

Posiada czułość termiczną (NETD) wynoszącą co najmniej 0.08°C w 30°C;

Pole widzenia (FOV) 32°(poziomo) x 24° (pionowo);

Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) 1.78 mrad;

Płynny zoom cyfrowy  (1 - 4)x;

Funkcje pomiarowe temperatury: 5 punktów; 5 obszarów;  różnica pomiędzy dwoma punktami; max, min, średnia w obszarze; profil liniowy temperatury;

Wyjście analogowe;

Zapis danych na karcie SD, SDHC;

Możliwość zapisu notatki tekstowej i głosowej;

Wbudowana funkcja automatycznej rejestracji zdjęć z programowanym interwałem: 3s - 60min;

Wyjście USB 2.0;

Wbudowany aparat 2MP +LED doświetlający + celownik laserowy;

Wyjście wideo PAL/ NTSC;

Wbudowany wyświetlacz LCD 3.5";

Stopień ochrony obudowy: IP54;

Wbudowanych 7 palet barwnych obrazowania termogramu z różnymi funkcjami wyznaczania zakresu danej palety;

Hot i cold spot (automatyczne śledzenie najcieplejszego lub najchłodniejszego punktu w obrazie);

Izoterma, alarm przekroczenia zaprogramowanej wartości temperatury;

Możliwość rejestracji filmów na karcie pamięci;

Możliwość pracy na zasilaczu sieciowym.

 

Pracuje w trybie czasu rzeczywistego z częstotliwością odświeżania obrazu 60Hz - 60 klatek na sekundę. W przypadku konieczności rejestracji obiektów w ruchu jest to niezbędny element uzyskania stabilnego i precyzyjnego obrazu. Została wyposażona w najnowszą japońską matrycę pomiarową, charakteryzującą się wyjątkowo wyraźnym obrazem termowizyjnym. Oprócz wykonywania statycznych zdjęć termograficznych, kamera G120 ma możliwość rejestracji filmów termowizyjnych. Dodatkowo celownik laserowy oraz szerokokątny obiektyw stanowią o wysokiej użyteczności tej kamery. Jeżeli istnieje konieczność automatycznego wykonania i zapisu zdjęcia, można to wykonać z zaprogramowanym wcześniej interwałem. Kamera termowizyjna posiada unikatową funkcję podglądu temperatury w dowolnych 5 punktach na obrazie z możliwością wprowadzenia indywidualnych współczynników emisyjności dla każdego punktu. Jest to szczególnie przydatna funkcja w przypadku potrzeby precyzyjnego pomiaru temperatury obiektów wykonanych z różnych materiałów w jednym obrazie, które to różnią się współczynnikami emisyjności.

 

Korzystamy ponadto z zaawansowanego oprogramowania Thermography Studio 5.1 Professional firmy GORATEC Technology, Niemcy oraz InfReC Analyzer NS9500 Lite firmy NEC Avio Infrared Technologies Co., Ltd., Japonia.

 

Renomowani producenci zapewniają w naszej ocenie odpowiednią jakość zarówno samej aparatury jak i oprogramowania analitycznego, w przypadku jednak większości pozostałych producentów mogą powstać problemy albo z jakością aparatury (np. ciemna optyka, a w zależności od modelu brak potrzebnych funkcji np. obrazu podczerwonego w obrazie widzialnym, wskaźnikowania laserowe z markerem) albo (częściej) z ograniczeniami oprogramowania analitycznego, co pogarsza możliwości analizy i interpretacji zebranych podczas kontroli danych. Przestrzegamy przed właścicielami kamer nieznanych producentów sprzętu termograficznego (np. coraz bardziej popularne kamery no-name z dalekiego wschodu) oraz kamer o słabych i niewystarczających parametrach np. o rozdzielczości 60x60 (takie kamery można kupić już za około 3000 zł, dla porównania ceny kamer o optymalnych parametrach dla pomiarów w budownictwie i energetyce o rozdzielczości detektora nie mniejszej niż 320x240, jak dokładności nie gorszej niż ±2%, czułość lepsza niż 0.1 °C zaczynają się od około 30000 zł).

 

2.  Do lokalizowania nieszczelności zależnie od ich charakteru wykorzystujemy różne metody poszukiwawcze 

 

"Prosimy dopytać czy firma korzysta także z innego sprzętu do poszukiwania przecieków,  nie tylko ze sprzętu termowizyjnego mającego oczywiście odpowiednie parametry, czy stosuje urządzenia do poszukiwań za pomocą specjalistycznego gazu znacznikowego, urządzenia do nasłuchu elektroakustycznego, wilgotnościomierze materiałowe, korelatory i geofony (w przypadku przecieków zewnętrznych) oraz także inne specjalistyczne urządzenia: boroskopy, rejestratory ciśnienia, pompy testowe, manometry i lokalizatory materiałowe?"

 

Nasza firma przy poszukiwaniu nieszczelności wykorzystuje kamery termowizyjną, pirometr, termometry, wilgotnościomierze materiałowe (kilku typów, wykorzystujące różne metody pomiarowe), kamerę inspekcyjną (średnice obiektywów 9 mm i 4.5 mm), stetofon (elektroakustyczne urządzenie osłuchowe do wykrywania wycieków), urządzenia do akustycznego lokalizowania punktowego, urządzenia do detekcji technicznego gazu znacznikowego, rejestrator ciśnień sieci wodociągowych, pompę testową, korelator cyfrowy, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności, wykrywacz instalacji.

 

Kamera termowizyjna przydaje się przy lokalizacji przecieków substancji o temperaturze różniącej się od temperatury otoczenia. Metoda termowizyjna polega na poszukiwaniu anomalii termicznej jaka powstaje w miejscu wycieku. Zwykle w przypadku sieci wodociągowych dotyczy to nieszczelności instalacji ciepłej wody użytkowej (instalację zimnej wody użytkowej w określonych przypadkach na czas badania można również zmienić w instalację ciepłej wody) oraz nieszczelności instalacji centralnego ogrzewania. Przeciekająca gorąca woda odpowiedzialna jest za  wzrost temperatury w otoczeniu uszkodzonego miejsca, co można zaobserwować jako anomalię termiczną przy pomocy kamery termowizyjnej. Metoda wykorzystująca kamerę termowizyjną jest stosunkowo szybka, nieinwazyjna - nie ingeruje bezpośrednio w instalacje, oprócz operatora kamery nie wymaga dodatkowych osób z obsługi. Oprócz zalet jednak swoje ograniczenia - jej stopień przydatności silnie zależy od grubości warstwy izolacji termicznej znajdującej się nad nieszczelnością, wielkości przecieku oraz czasu trwania, istnieje również możliwość wystąpienia niejednoznacznych wyników w przypadku zróżnicowanej izolacji rurek instalacji (szczególnie niekorzystnie wpływają miejscowe braki takiej izolacji) lub różnej głębokości na jakiej zostały położone rurki izolacji.

 

Urządzenia elektroakustyczne stosowane są do lokalizacji przecieków metodami akustycznymi. Metoda akustyczna polega na podsłuchiwaniu odgłosów szumów generowanych przez nieszczelność instalacji przy pomocy urządzeń zwanych geofonami i stetofonami. W obu przypadkach urządzenia te składają się czułych mikrofonów, słuchawek oraz jednostek centralnych w których odbywa się przetwarzanie i analiza odbieranych sygnałów. Urządzenia te posiadają wymienne mikrofony, dobierane w zależności od warunków poszukiwań. Zaawansowana modele wykorzystują cyfrowe metody przetwarzania sygnałów pozwalające precyzyjnie wyodrębnić szumy charakterystyczne dla poszukiwanego wycieku wody, nawet przy dużym natężeniu odgłosów zewnętrznych (np. ruch uliczny lub rozmowy ludzkie w sąsiednich lokalach). Poszukiwania stetofonami i geofonami prowadzone są na instalacjach pracujących pod ciśnieniem. W celu zapewnienia optymalnych warunków poszukiwań zwykle wybiera się porę, która zapewni względną ciszę. Metodą akustyczną można skutecznie lokalizować wycieki z instalacji zarówno ciepłej jak i zimnej wody. Metoda ta nie ingeruje w instalacje, można stosować ją nie tylko w przypadku pełnej instalacji pod ciśnieniem (w przypadku pustych instalacji metoda sprawdza się po napełnieniu ich sprężonym powietrzem). Przed poszukiwaniami tą metodą zaleca się podniesienie ciśnienia w instalacji i wyłączenie zbędnych urządzeń generujących szumy.  Metoda ta wymaga stosunkowo dużo czasu (szczególnie jeśli dotyczy długich odcinków do przebadania), nie daje jednoznacznych wyników w przypadku lokalizacji niewielkich i leżących głęboko wycieków.

 

Detektory gazu znacznikowego znajdują zastosowanie w poszukiwaniu wycieków metodą gazu znacznikowego. Metoda ta polega na wprowadzeniu do badanej instalacji specjalnej mieszanki gazu technicznych, która następnie penetruje nieszczelności i wydostaje się na powierzchnię, gdzie jej pojawienie się jest rejestrowane przez detektor gazu znacznikowego. Stosowana mieszanka gazowa (azot i wodór w ilości bezpiecznej do 5%) jest nietoksyczna, niewybuchowa, nie stanowi zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Ze względu na specyficzny skład (obecność wodoru) jest w stanie wydostać się poprzez najmniejsze nawet nieszczelności i przeniknąć przez pory w betonie, asfalcie i fugi między płytkami. Metoda ta zwykle daje jednoznaczne wyniki - stosowana mieszanka gazowa w naturalnym środowisku nie występuje (wodór w powietrzu występuje w śladowych ilościach), dlatego jej pojawienie się na powierzchni gruntu lub podłogi może pomóc zlokalizować nieszczelność. Metodę można również wykorzystać do badania szczelności poszyć dachów płaskich oraz hydroizolacji parkingów.

Niewątpliwymi zaletami tej metody są jej jednoznaczność, możliwość lokalizowania nawet małych nieszczelności, badaniu można poddać instalacje opróżnione, daje możliwość detekcji przecieków z głęboko położonych instalacji (materiały muszą być przepuszczalne dla wodoru). W przypadku badania na zewnątrz metoda ta wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych (braku opadów i braku wiatru). Każdorazowo należy zapewnić odpowiednią ilość mieszanki gazowej dostosowanej do wielkości instalacji co przekłada się na koszt badania.

 

Korelatory cyfrowe służą do lokalizacji nieszczelności na zewnętrznych instalacjach wodociągowych i ciepłowniczych za pomocą metody korelacji szumu wycieku. Korelatory w sposób cyfrowy dokonują analizy szumów, które generowane są przez nieszczelności. W klasycznym procesie korelacji dwa czujniki są umieszczane po obu stronach spodziewanego wycieku w postaci tak zwanego suchego podłączenia (akcelerometry z końcówkami magnetycznymi) lub podłączenia bezpośrednio do hydrantów tak zwanego mokrego podłączenia (hydrofony). Szum (fala dźwiękowa) powstający na skutek wycieku wody z rury przemieszcza się w obu kierunkach od źródła wycieku wzdłuż ściany rury (w postaci minimalnych wibracji) i wzdłuż słupa wody (jako fala ciśnieniowa). Szum wycieku rozchodzi się ze stałą prędkością, która zależy od materiału i rozmiarów rury, pojawia się najpierw w czujniku zlokalizowanym bliżej wycieku. Czas dotarcia szumu do każdego czujnika jest rejestrowany. Rożnica czasu pomiędzy dotarciem szumu do czujników jest przez korelator analizowana z uwzględnieniem rodzaju rury i jej długości w wyniku czego obliczona zostaje dokładna pozycja wycieku. W zależności od warunków środowiskowych, błąd lokalizacji nie przekracza zwykle paru centymetrów. W przypadku stosowania trójkorelacji (trzy odpowiednie czujniki) odpada konieczność wprowadzenia rodzaju materiału i średnic rur.

Metoda korelacji daje możliwość szybkiego badania długich i głęboko posadowionych odcinków instalacji. Metoda jest stosunkowo kosztowna ze względu na wykorzystywany zaawansowany sprzęt. W przypadku stosowania zestawów z dwoma czujnikami wyniki korelacji zależą od dokładnego określenia średnicy rury oraz materiału z jakiego została wykonana.


3. Doświadczenie, wiedza i kwalifikacje osób lokalizujących przecieki

 

"Prosimy zapytać czy osoba lokalizująca nieszczelności posiada doświadczenie i potwierdzone kwalifikacje?"

 

Nie zawsze wyniki pomiarów - termogramy można zinterpretować, stosując uproszczony schemat: kontrola od zewnątrz: „jednolite zimna powierzchnia = dobra izolacyjność cieplna elewacji” lub „ciepłe plamy = wady i zła jakość termiczna elewacji”; kontrola od wewnątrz: „zimne plamy = wady i zła izolacyjność cieplna” lub „jednolita ciepła powierzchnia = dobra jakość termiczna”.

 

Badania i pomiary termowizyjne należy koniecznie dostosować (dobierając odpowiednią metodykę) do badanego obiektu i do warunków środowiskowych (zarówno w czasie pomiarów i przed ich dokonaniem). Należy prawidłowo ustalić współczynnik emisyjności dla danego materiału. Prawidłowa interpretacja wyników wymaga dużego doświadczenia, znajomości właściwości materiałów i zjawisk fizycznych.

 

Niewątpliwie potwierdzeniem kwalifikacji są świadectwa i certyfikaty ukończenia studiów, szkoleń i kursów:

Studia Podyplomowe Termografia w Podczerwieni na Politechnice Łódzkiej (2 semestry)

Szkolenie INFRARED TRAINING CENTER (ITC) - THERMOGRAPHY TRAINING LEVEL 1 (EC Training Center Kraków) (5 dni)

Szkolenie TERMOWIZJA W BUDOWNICTWIE (EC Training Center Kraków) (2 dni)

Szkolenie POMIARY TERMOWIZYJNE W ENERGETYCE (EC Training Center Kraków) (1 dzień) 

Szkolenie TERMOWIZJA – WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ, ABY PRAWIDŁOWO WYKONAĆ POMIAR (EC Training Center Kraków) (2 dni) 

Kurs Pomiary termowizyjne w podczerwieni na Politechnice Częstochowskiej (2 dni) 

Termowizja w diagnostyce budowlanej Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska  (2 dni)

Termowizja w diagnostyce energetycznej Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska  (2 dni) 

Termowizja w diagnostyce medycznej Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska  (2 dni) 

Kurs Termowizja w praktyce (I.C.C.-GROUP Wrocław) (2 dni)

Szkolenie INFRARED TRAINING CENTER (ITC) - THERMOGRAPHY TRAINING LEVEL 2 (EC Training Center Kraków) (5 dni) 

 

Zapewniamy wykonanie obiektywnych i profesjonalnych badań i poszukiwań - osoba lokalizująca nieszczelności posiada kwalifikacje do wykonywania pomiarów termowizyjnych potwierdzone uznawanymi na całym świecie certyfikatami (uzyskanymi na kursach zakończonymi egzaminami) INFRARED THERMOGRAPHER LEVEL 1 (numer certyfikatu 2012PL39N006) oraz również  INFRARED THERMOGRAPHER LEVEL 2 (numer certyfikatu 2014PL42N010) szwedzkiego instytutu certyfikującego i szkolącego w zakresie termowizji Infrared Training Center (ITC jest najbardziej prestiżowym na świecie ośrodkiem  szkoleń z zakresu pomiarów termowizyjnych) oraz świadectwem ukończenia studiów podyplomowych TERMOGRAFIA W PODCZERWIENI na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej (szczegóły tutaj). W firmie Złote Runo w Warszawie odbyła szkolenie dotyczące obsługi korleatora cyfrowego i poszukiwania za jego pomocą wycieków.

 

Dbamy o poszerzanie naszej wiedzy i doświadczenia. Posiadamy stosowne doświadczenie i przeszkolenie.  Staramy się nie rzadziej niż raz w roku uczestniczyć w dodatkowych szkoleniach lub konferencjach tematycznych, czytamy, korzystamy i gromadzimy w firmowej bibliotece tematyczną specjalistyczną literaturę (branżowe czasopisma i monografie naukowe), wymieniamy doświadczenia zawodowe z zaprzyjaźnionymi firmami oferującymi usługi termowizyjne, należymy do „Komitetu Termografii i Termometrii w Podczerwieni” założonego przy Polskim Stowarzyszeniu Pomiarów Automatyki i Robotyki „POLSPAR" oraz do Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

 

Wszystkie termogramy i materiały zdjęciowe, znajdujące się w naszym serwisie, są naszego autorstwa.

 

W razie konieczności (brak wolnych terminów lub zlecenia w bardzo dużej odległości od siedziby firmy) polecamy usługi zaprzyjaźnionych osób i firm.

 

Przestrzegamy przed zamawianiem usług u firm i osób bez doświadczenia, stosownego wyszkolenia i odpowiednich kwalifikacji.

 

 

4. Warunki środowiskowe, pora lokalizacji przecieków oraz indywidualne dopasowanie odpowiedniej metody badawczej (metoda termowizyjna, metoda akustyczna, metoda gazu znacznikowego)

 

"Prosimy zwrócić uwagę o jakiej porze i przy jakich warunkach pogodowych i przy jakim natężeniu hałasu oferowane jest prowadzenie badań i poszukiwań. Czy proponowany termin, pora dnia i warunki środowiskowe zapewniają optymalne i miarodajne warunki do dokładej lokalizajic nieszczelności, czy są tylko dopasowane do indywidualnego terminarza pomiarów danej firmy?"

 

Oferowanie badania metodą termowizyjną instalacji zimnej wody użytkowej, przy braku innych urządzeń, jest nieporozumieniem. Poszukiwania niewielkiego przecieku metodami akustycznymi w domu przy ruchliwej ulicy w porze szczytu kominikacyjnego zapewne nie przyniosą sukcesu. Silny wiatr, intensywne opady deszczu i śniegu, mgła utrudniają i w zasadzie wykluczają możliwość lokalizowania zewnętrznych wycieków metodami termowizyjną oraz gazu znacznikowego.  

 

 

5. Raporty z poszukiwań wycieków

 

"Prosimy dowiedzieć się czy dana firma przygotowuje po poszukiwaniu przecieku raport i dokumentacje dla firmy ubezpieczeniowej na potrzeby likwidacji szkody?"

 

Każdorazowo pytamy Klientów o ubezpieczenie oraz informujemy ich o możłiwości wliczenia kosztów poszukiwania lokalizacji wycieku w koszty likwidacji szkody. Nasza firma na życzenie sporządza raporty z poszukiwań wycieków zawierające szczegółowy opis metod poszukiwawczych, termogramy oraz dokumentację fotograficzną. Raporty takie sporządza przy pomocy profesjonalnego oprogramowania: Thermography Studio 5.1 Professional firmy GORATEC Technology, Niemcy oraz InfReC Analyzer NS9500 Lite  firmy NEC Avio Infrared Technologies Co., Ltd., Japonia. 

GROCHALA.eu Emil Grochalaul. Mikołajczyka 12/36
35-209 Rzeszów
NIP 813-148-73-37tel. +48 17 863 33 34
tel. +48 506 655 173
tel. +48 511 961 873


 

Powered by: MasterCMS